Er du fra kommune, institution eller lign – start her

Akutteam

Vi tilbyder

Specialpædagogisk akutteam

Specialpædagogisk akutteam består af en gruppe fagligt stærke og erfarne medarbejder med forskellige baggrunde og kompetencer. Vores tværfaglige team består af socialpædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, social-og sundhedsassistenter, medhjælpere samt specialister indenfor den sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske sektor. Alle vores medarbejder har baggrund og erfaring indenfor specialområdet. 

 

Projektopgaver, anbringelse eller miljøskifte

Enkeltmandsprojekter – midlertidig eller længerevarende.

I specialpædagogisk akutteam har vi specialiseret os i arbejde med borgere, med psykiske lidelser, dobbeltdiagnose og nedsat fysisk funktionsevne. 

Sammen varetager vi opgaver efter servicelovens § 4 stk. 4 for kommuner, institutioner og bosteder i forbindelse med akut anbringelse eller miljøskifte. Her kan vi enten varetage opgaver selvstændigt i op til 2 x 3 uger i egne rammer, varetage opgaver helt eller delvis i samarbejde med gældende botilbud. Vi kan derudover også varetage sekundært vikararbejde hvor det kan være svært for den enkelte institution at tilkalde nødvendigt personale.

Vi har stor erfaring med enkeltmandprotjekter af både kort- og længerevarende karakter.

Vi arbejder rehabiliterende og neurofagligt med socialpædagogik og vi har borgeren i centrum. Vi arbejder med anerkendende tilgang, neuropædagogik, arousal regulering, sanseintegration med mere ud fra vores metodekatalog.

Udover det pædagogiske kan vi, i samarbejde med kommune, institution eller botilbud varetage opgaver som medicinhåndtering, sygeplejefagligudredning, status rapportering, udarbejdning af handleplaner med mere.

Vi har et stort netværk af konsulenter som vi benytter i forbindelse med enkeltmandsprojekter samt til generel opkvalificering af personalet. Afhængigt af borgerens behov, rammer og livsverden søger vi vejledning fra psykologer, sociologer, sexualvejleder samt eksperter ud i det neurofaglige og pædagogiske.

Som mobilt team kan vi med kort varsel tilkaldes og varetage opgaven fuldt ud eller indgå i den daglige normering som vikar.

Vores specialiserede team arbejder ud fra vores metodekatalog.

Vikarservice

Vikarservice.

Specialpædagogisk akutteam er et vikarbureau specialiseret indenfor det pædagogiske og sundhedfaglige område. 

Hvad enten det drejer sig om akut dækning af vagter i tilfælde af sygdom, ekstraordinær travlhed, længerevarende vikariater eller periodisk aflastning af det faste personale står vi klar med en løsning.

Vores vikarer har alle baggrund og erfaring fra det pædagogiske eller sundhedsfaglige områder. Unikt for socialpædagogisk akutteam er, at vi har mulighed for at udvælge netop den profil som passer til opgaven således kan vi sikre at opgaven varetages af en erfaren medarbejder med de rette pædagogiske eller sundhesfaglige kompetencer.

Vi har mandskab som er rustet til at håndterer stort set alle opgaver indenfor den pædagogiske sektor og pleje området.

Vores specialiserede vikarteam arbejder ud fra vores metodekatalog.

Metoder

N.A.P. Neuropædagogisk, aruosal og psykiske udfordringer

Vi arbejder ud fra devisen om, at de særligt udfordrede og “komplekse” borgere har brug for særligt kvalificeret, robust og erfarent personale- Personale som kan holde hovedet koldt i pressede situationer og agerer hensigtsmæssigt med borgerens behov og udvikling i centrum. Derfor har vi, i samarbejde med konsulentvirksomheden Axept udviklet Specialpædagogisk Akutteams interne Masteruddannelse – NAP (Neuropædagogik, Arousal og Psykiske udfordringer). Uddannelsen sikre at vores vikarer holder høj faglighed, har de nødvendige pædagogiske værktøjer og er rustet til opgaven.

 

LA2. Forebyggende mod vold og trusler

I Specialpædagogisk akutteam arbejder vi med LA2. En forebyggende metode mod vold, trusler, magtanvendelser og en metode for at fremme borgerens trivsel. LA2 tager højde for borgeren som erfaringseksperten og hvor borgerens indefra perspektiv fremmes. Som fagprofessionelle ser vi os selv som samarbejdspartner for borgeren hvor LA2 anvendes i samarbejde mellem unge eller voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer. I samarbejde med borgeren udfærdiger vi en tryghedsplan for håndtering af borgerens mistrivsel. LA2 er inspireret af den oprindelige Low Arousal tilgang samt borgerens recovery proces. 

LA2 er udarbejdet af Sopra i samarbejde med socialstyrelsen.

Konflikhåndtering. Psykiatrigodkendt

Alle vores ansatte tilbydes psykiatrigodkendt konflikthåndtering. Kurset er designet som et “crash course” i arbejde med borgere eller patienter, med udadreagerende adfærd. Konflikthåndteringskurset giver medarbejderen den fornødne viden til at fornemme hvornår en potentiel konflikt er under opsejling og værktøjerne til at nedtrappe konflikten i tide.

Medarbejderne får også værktøjer til at agerer hensigtsmæssigt i en konflikt – at trække sig på sikker vis eller håndtere konflikten med mindst mulig indgriben.

Efter deltagelse på kurset, har deltageren opnået:

 • Viden om konflikters udvikling, konflikttyper og -dimensioner
 • Videnom traumers betydning i samarbejdet med patienter i psykiatrien
 • Viden om gældende metoder og tilgange der anvendes de-eskalerende
 • Viden om kommunikativ de-eskalering
 • Øvet kompetencer i at reagere nedtrappende og hensigtsmæssigt i konfliktsituationer med sigtet at undgå en eventuel tvangsanvendelse
 • Øvet færdighed i den Psyko-Fysiske metode i forbindelse med frigørelse og tvangsanvendelse, med det sigte at situationen bliver så skånsom for patienten som muligt

 

dokumentation

Ved akutte projektopgaver bruger vi Dagbogsprogrammet som dokumentationsværktøj. Det er vigtig for os at levere en så god og solid dokumentation som muligt, så vi sikre at den opgave vi står med også bliver leveret efter aftalen. Med dagbogsprogrammet kan vi sikre krav om dokumentation for pædagogisk praksis, effektmåling og medicinhåndtering samt regler for GDPR.

Vi udarbejder dokumentation i forbindelse med for eksempel VISO, statusrapportering, pædagogiskmålsætning med mere.

  Send en forespørgsel

  SEND EN BESKED

  Kontrolspørgsmål
  Hvad er 3+2?

  Bliv vikar i akutteamet

   

  Har du lyst til at prøve kræfter med nye udfordringer og spændende opgaver, så bliv vikar i Specialpædagogisk akutteam. Vores kunder ligger primært i Syd og Sønderjylland og har du de rette kvalifikationer, er det måske også netop dig vi søger til vores team.

  Find vikariat

  Vores målgruppe er bred og til tider udfordrende, men du vil indgå i et team hvor vi har fokus på trivsel og tryghed samt personlig udvikling. Specialpædagogisk akutteam har til huse i Haderslev, Rødekro, Tønder og Sønderborg hvor vi kører ud til vores kunder i hele Syd og Sønderjylland. Du kan som vikar hos os forvente vagter både dag- aften- nat og weekender.

  Som team er vi alle forskellige, men det er netop det vi ser som en vores største ressourcer i et tværfagligt team. Mød nogle af de andre fra Specialpædagogisk akutteam her

  For at blive vikar hos os, forventer vi

  • At du har lyst til at prøve kræfter med nye og spændende opgaver
  • At du er fleksibel med arbejdstider, og kan træde til med kort varsel
  • At du er stabil og møder til tiden
  • At du har egen bil og kan møde varierende steder i landet
  • At du har min 2 års erfaring med socialt udsatte borgere.

  Som vikarer søger vi følgende:

  • Socialpædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Pædagogmedhjælpere

  Send din ansøgning til:

  job@spakutteam.dk

  • Beskriv lidt om dig selv
  • Vedhæft dit CV og gerne et billede
  • Samt dine referencer
  • Ansøgninger gemmes i 6 mdr.

  Med venlig hilsen
  Specialpædagogisk akutteam

  ledige stillinger

   

  Pt søger vi ikke nogen stillinger besatte, men vi er altid glade for uopfordrede ansøgninger.

  Når vi mangler personale starter vi med at kigge på de ansøgninger vi har fået tilsendt. Ansøgninger gemmes hos os i op til 3 måneder.

   

  ----------------

  Vores tanker

  Når du søger en stilling hos os, vil det være med tanke om at blive en del af en fagbevist gruppe med borgere i centrum. Du vil også skulle indgå i en løbende kompetenceudvikling og være opsat på at være en del af et team med især fokus på trivsel og tryghed.spakutteam ydelser, Specialpædagogisk akutteam

   

   

   

   

  Martin Nielsen
  Adm. direktør

  Mark Madsen

  Mark Madsen er en af de gode vikarer der har været længe i vores team. Mark har som vikar gennemgået vores interne master uddannelse i N.A.P - neuropædagogik, arousal og psykiske udfordringer og gennemgået kursus i konflikthåndtering. Som vikar hos os sørger vi for at vikaren bliver klædt på og matchet til de rigtige opgaver

  Aabenraa kommune
  Sønderborg
  Svendborg
  odense kommune
  region syddanmark
  Tønner kommune
  Ærø kommune
  Haderslev kommune