Rejsehold

Pædagogisk og sundhedsfagligt rejsehold.

Vi dækker i hele Danmark inden for 24 timer.

VORES REJSEHOLD

Specialpædagogisk akutteam arbejder landsdækkende og vi har specialiseret os i at håndtere både pædagogiske og sundhedsfaglige udfordringer. Vi har erfaring med de mest komplekse opgaver.

 

 

Skræddersyet løsning
Rejseholdet arbejder tæt sammen med lokale myndigheder, skoler, institutioner, sundhedsvæsnet og familier for at skabe skræddersyede løsninger, der adresserer de specifikke udfordringer, der opstår. Vi bringer ikke kun vores ekspertise, men også et tværfagligt synspunkt, der kan hjælpe med at skabe helhedsorienterede og bæredygtige løsninger.
Specialenheden er organiseret til at være hurtig og fleksibel. Vi kan reagere på opkald om hjælp inden for 24 timer og kan dække hele Danmark. Målet er at bringe ekspertisen tæt på der, hvor behovet opstår, og hurtigt og effektivt at arbejde på løsninger, der forbedrer både pædagogiske og sundhedsfaglige aspekter af borgernes liv.
Fagligt løft

Vores tilgang til opgaveløsningen er mere end bare en indsats – det er et fagligt løft.

Nye udfordringer kræver ofte “nye øjne,” og hos os tror vi på, at forskellige perspektiver kan bidrage til at løfte den pædagogiske indsats. Vores tilgang er baseret på samarbejde og forventningsafstemning, hvor vi nøje definerer udfordringer, målsætning og faglig indsats i fællesskab.  Det er afgørende for os at skabe den bedst mulige indsats og træffe velinformerede beslutninger. Før vi går i gang med en opgave, sørger vi for at afdække borgerens behov grundigt og ledelsen er i tæt dialog med både jer og jeres personale, såvel som borgeren og vores eget personale.

Vi ser selvfølgelig ikke kun på faglighed og uddannelsesbaggrund, men også på de enkelte medarbejderes kompetencer, personlighed og temperament. Vi tror på, at det rigtige match mellem borger og personale er nøglen til en vellykket indsats.

Vi lægger stor vægt på at bruge et præcist og fagligt sprog, der fremmer tydelig kommunikation, skaber større forståelse for alle involverede parter og sikrer en ensrettet tilgang. Trivsel er en hjørnesten i vores arbejde, og det gælder både for borgerne og personalet. Når alle trives, kan vi sammen skabe det bedst mulige arbejdsmiljø og en solid grobund for innovativ og god pædagogisk praksis.

Vi er dedikerede til at levere en professionel og kvalitetsorienteret pædagogisk indsats, der opfylder behovene for både borger og personale. Sammen skaber vi et trygt og støttende miljø, der fremmer trivsel, udvikling og en følelse af samhørighed.

Vi anerkender, at udfordringer sjældent eksisterer isoleret, og derfor værdsætter vi en 360 graders tværfaglig tilgang til opgaven. Samarbejde mellem forskellige fagområder løfter kvaliteten af vores indsats og sikrer, at vi tager højde for alle aspekter af borgerens situation.

Metoder

N.A.P. Neuropædagogisk, aruosal og psykiske udfordringer

Vi arbejder ud fra devisen om, at de særligt udfordrede og “komplekse” borgere har brug for særligt kvalificeret, robust og erfarent personale- Personale som kan holde hovedet koldt i pressede situationer og agerer hensigtsmæssigt med borgerens behov og udvikling i centrum. Derfor har vi, i samarbejde med konsulentvirksomheden Axept udviklet Specialpædagogisk Akutteams interne Masteruddannelse – NAP (Neuropædagogik, Arousal og Psykiske udfordringer). Uddannelsen sikre at vores vikarer holder høj faglighed, har de nødvendige pædagogiske værktøjer og er rustet til opgaven.

 

LA2. Forebyggende mod vold og trusler

I Specialpædagogisk akutteam arbejder vi med LA2. En forebyggende metode mod vold, trusler, magtanvendelser og en metode for at fremme borgerens trivsel. LA2 tager højde for borgeren som erfaringseksperten og hvor borgerens indefra perspektiv fremmes. Som fagprofessionelle ser vi os selv som samarbejdspartner for borgeren hvor LA2 anvendes i samarbejde mellem unge eller voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer. I samarbejde med borgeren udfærdiger vi en tryghedsplan for håndtering af borgerens mistrivsel. LA2 er inspireret af den oprindelige Low Arousal tilgang samt borgerens recovery proces. 

LA2 er udarbejdet af Sopra i samarbejde med socialstyrelsen.

Konflikhåndtering. Psykiatrigodkendt

Alle vores ansatte tilbydes psykiatrigodkendt konflikthåndtering. Kurset er designet som et “crash course” i arbejde med borgere eller patienter, med udadreagerende adfærd. Konflikthåndteringskurset giver medarbejderen den fornødne viden til at fornemme hvornår en potentiel konflikt er under opsejling og værktøjerne til at nedtrappe konflikten i tide.

Medarbejderne får også værktøjer til at agerer hensigtsmæssigt i en konflikt – at trække sig på sikker vis eller håndtere konflikten med mindst mulig indgriben.

Efter deltagelse på kurset, har deltageren opnået:

 • Viden om konflikters udvikling, konflikttyper og -dimensioner
 • Videnom traumers betydning i samarbejdet med patienter i psykiatrien
 • Viden om gældende metoder og tilgange der anvendes de-eskalerende
 • Viden om kommunikativ de-eskalering
 • Øvet kompetencer i at reagere nedtrappende og hensigtsmæssigt i konfliktsituationer med sigtet at undgå en eventuel tvangsanvendelse
 • Øvet færdighed i den Psyko-Fysiske metode i forbindelse med frigørelse og tvangsanvendelse, med det sigte at situationen bliver så skånsom for patienten som muligt

 

dokumentation

Ved akutte projektopgaver bruger vi Dagbogsprogrammet som dokumentationsværktøj. Det er vigtig for os at levere en så god og solid dokumentation som muligt, så vi sikre at den opgave vi står med også bliver leveret efter aftalen. Med dagbogsprogrammet kan vi sikre krav om dokumentation for pædagogisk praksis, effektmåling og medicinhåndtering samt regler for GDPR.

Vi udarbejder dokumentation i forbindelse med for eksempel VISO, statusrapportering, pædagogiskmålsætning med mere.

Progressionsmåling

Gennem vores egen progressionsmålingværktøj ©DBSPA PROGRESSION kan vi systematisk evaluere og dokumentere vores indsats, og lave justeringer og tilpasning af vores resultater. Vi fokuserer på de målbare resultater, så vores kunder eftefølgende kan skabe positiv og vedvarende effekt for de målgrupper der arbejdes med.

Individuel udvikling: Måling af fremskridt f.eks. kognitive, sociale eller fysiske færdigheder

Trivsel og livskvalitet: Måling af mentale og følelsesmæssig trivsel.

Adfærdsændringer: Vurdering af positive ændringer i sociale interaktioner og sundhedsrelaterende vaner.

Disse målinger giver værdifuld indsigt og feedback der hjælper vores rejsehold med at justere indsatsen imod et succesfuldt mål. 

©DBSPA PROGRESSION

  Send en forespørgsel

  SEND EN BESKED

  Kontrolspørgsmål
  Hvad er 3+2?

  Mark er uddannet socialpædagog i 2020 og har været hos Specialpædagogisk Akutteam siden kort efter han blev færdiguddannet. Mark har efterfølgende både modtaget interne kursus og uddannelser og har arbejdet i flere projektopgaver, her også som teamkoordinator. Mark har både haft opgaver i psykiatrien, arbejdet med tunge problematikker omkring autismespeker og i længere periode arbejdet med neuropædagogik i et konfliktfyldt projekt.

   

  Medarbejder"Jeg har gennem min tid hos Specialpædagogisk akutteam, kun haft gode og spændende arbejdsopgaver, god løn og så har jeg bare super gode og dygtige kollegaer.

  Jeg er virklig glad for at være en del af teamet og her kan jeg gøre en forskel"

  Socialpædagog - Mark Madsen

  Mark har taget Specialpædagogisk akutteams interne kursus i LA2. En metode der forebygger vold og trusler på botilbud og fremmer trivsel for både borgere og personale. Grundlæggende tager materialet udgangspunkt i borgeres indefra perspektiv hvor LA2 sætter fokus på hvordan borgeren oplever egen trivsel, ressourcer, belastninger og mestringsstrategier og igennem strukturerede samtaler heraf lære sit eget indefra perspektiv bedre at kende.

  Medarbejder"For mig var LA2 en ny og spændende måde at arbejde på, og så satte det fokus på at det er borgeren der er eksperten i deres liv, og ikke mig.

  Jeg har fået øjnene op for hvordan man med positiv tilgang kan møde borgerene på en ny måde"

  Socialpædagog - Mark Madsen

  Mark har gennemført specialpædagogisk akutteams interne masteruddannelse N.A.P - Neuropædagogik, Arousal og Psykiske Lidelser. Uddannelsens formål er at øge forståelsen for borgerne og deres adfærd. Samtidig giver N.A.P et detaljeret kendskab til en lang række diagnoser og tilgange, som er relevante indenfor det pædagogiske område.

  Medarbejder"N.A.P var super interesant og vi kom virklig godt rundt om tilgange og diagnoser hvilket  jeg efterfølgende har brugt i mit arbejde."

  Socialpædagog - Mark Madsen

  Bliv en del af vores rejsehold

   

  Har du lyst til at prøve kræfter med nye udfordringer og spændende opgaver, så bliv en del af Specialpædagogisk akutteam. Vores kunder ligger spredt ud over hele Danmark, og har du de rette kvalifikationer, er det måske også netop dig vi søger.

  Vores målgruppe er bred og til tider udfordrende, men du vil indgå i et team hvor vi har fokus på trivsel og tryghed samt personlig udvikling. Specialpædagogisk akutteam har til huse i Haderslev, Rødekro, Tønder, Sønderborg, Århus, Odense og Københavm hvor vi kører ud til vores kunder i hele landet. Du kan som medarbejder hos os forvente vagter både dag- aften- nat og weekender, 8, 10, 12 og døgn.

  Som team er vi alle forskellige, men det er netop det vi ser som en vores største ressourcer i et tværfagligt team. Mød nogle af de andre fra Specialpædagogisk akutteam her

  For at blive en del af teamet, forventer vi

  • At du har lyst til at prøve kræfter med nye og spændende opgaver
  • At du er fleksibel med arbejdstider, og kan træde til med kort varsel
  • At du er stabil og møder til tiden
  • At du har egen bil og kan møde varierende steder i landet
  • At du har min 2 års erfaring med socialt udsatte borgere.

  Som medarbejder søger vi følgende:

  • Socialpædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Pædagogmedhjælpere

  ledige stillinger

  Pt søger vi ikke nogen stillinger besatte, men vi har til tider rigtig travlt og er altid glade for uopfordrede ansøgninger. Når vi mangler personale starter vi med at kigge på de mange ansøgninger vi har fået. Så send gerne din nu!

  Husk når du laver en ansøgning

  • Beskriv lidt om dig selv
  • Vedhæft dit CV og gerne med et billede
  • Upload gerne dine referencer
  • Ansøgninger gemmes i 6 mdr.

  Vores tanker

  Når du søger en stilling hos os, vil det være med tanke om at blive en del af en fagbevist gruppe med borgere i centrum. Du vil også skulle indgå i en løbende kompetenceudvikling og være opsat på at være en del af et team med især fokus på trivsel og tryghed.spakutteam ydelser, Specialpædagogisk akutteam

   

   

  Martin Nielsen
  Adm. Direktør

  Aabenraa kommune
  Sønderborg
  Svendborg
  odense kommune
  region syddanmark
  Tønner kommune
  Ærø kommune
  Haderslev kommune