Nyheder, podcast og meget mere

Nyheder

25. april 2023

Pleje er ikke kun for sundhedspersonale

Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

Plejesektoren og det pædagogiske område står med nogle store udfordringer i fremtiden hvor der kommer til at kræve 30.000 flere ansatte. Vi tror på, at en del af løsningen er, at vi skal være mere effektive i vores arbejdsgange, løsningsorienterede i vores metoder, fagligt dygtige og robuste. Vi oplever i Specialpædagogisk akutteam at opgaverne bliver mere komplicerede og kræver en en større tværfaglig viden. Derfor skal personalet løbende opkvalificeres. Det er vigtigt for os at det sundhedsfaglige personale erhverver pædagogiske kompetencer og at pædagogisk personale ligeledes får sundhedsfaglig viden.

Her er vores social- og sundhedsassistent Sandra Mannke igang med at undervise pædagogisk personale i pleje og korrekt medicinhåndtering

Dato 02. februar 2023

LA2 undervisning

Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

Vi er godt i gang med LA2 undervisningen af både vores vikarer og det faste akutteam. Med de eksisterende værktøjer og redskaber som vi i SPA i forvejen deler grundet det tværfaglige fokus, får vi her tilføjet en samlet og retningsbestemt tilgang der tilgodeser og fremmer trivsel for både borgere og personale. Vi oplever et personale trods den forskellige faglige baggrund finde fælles tredje i arbejdet med kærneopgaven. LA2 er nu en del af vores dna og derfor vil vi atypisk andre vikarbureauer kunne sende en eller flere medarbejdere ud til vores samarbejdspartnere hvor der arbejdes ud fra LA2 metoden.

Dato 26. Januar 2023

Affektsmitte

Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

En super god aften med endnu et spændende emne på programmet. I Specialpædagogisk akutteam sætter vi stor værdi i tværfaglig viden. I aften har emnet været “affekt og affektsmitte”

Affektsmitte forårsaget af en ydre situation af positiv eller negativ art, fx overstrømmende glæde, vrede eller frygt. Hvor affekt skelnes fra emotion, er den kendetegnet ved at være intens og kortvarrig. Vi får set på hvordan vi kan få fælles fagsprog om affekt, samt hvordan vi kan arbejde med os selv og borgeren i konkrete eksempler, for ikke at øge og nedsætte affekt via smitte. I oplægget har vi gennemgået de 9 affekter og betydningen af ordet i et neuropædagogisk perspektiv samt sammenhæng mellem affektsmitte og problemskabende adfærd.

Dato 12. december 2022

LA2 Certificering

Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

Den 12. december fik vi vores certificering i hus med henblik på opkvalificering af medarbejdere. LA2 er udviklet af Sopra for Socialstyrelsen for at nedbringe vold og trusler som udtryksform på botilbud. Men grundlæggende er det lige så meget et mindsæt i den måde vi møder vores borgere på i alle sammenhæng. LA2 er en metode, som støtter de fagprofessionelle i at videreudvikle deres fælles faglige tilgange med afsæt i borgerens indefra-perspektiv. Dette gøres gennem et udefra-perspektiv, der er med til at kvalificere den socialfaglige støtte. Vi har i Specialpædagogisk Akutteam altid været optaget af Low arousal tilgangen og derfor nu også taget LA2 ind som en del af vores dna. 

Dato 7. november 2022

Kursus i sensorisk deprivation

 Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteamNyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

Vi har igen afholdt kursus i sensorisk deprivation hvor vi kobler neuropædagogikken sammen med effekterne hos børn og voksnes stimuli-fattige institutionsmiljøer. Mennesker uden mulighed for fysisk kontakt med faste og stabile omsorgspersoner kan resultere i ændrende adfærd. Kursisterne får her kendskab til sansebearbejdning, personaleansvar og indtænke mindfulness som forbeyggelse af den uhensigsmæssig adfærd. Det er her koblet op på socialstyrelsens nationale retningslinier om fokus på trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere. 

Dato. 10. oktober 2022

Masteruddannelse – N.A.P – Neuropædagogik, Arousal, Psykiske udfordringer

Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

Den.10.10.2022 var dagen for graduering i Specialpædagogisk akutteams interne masteruddannelse – N.A.P. En masteruddannelse udarbejdet i samarbejde med Birgitte fra Axept. Forløbet består af nogle intensive undervisningsdage, en hel del læsestof, cases og fremlæggelser og en skriftlig eksamen (som alle 5 deltagere bestod).Forløbet har været rigtig spændende og lærerigt og vi glæder os til, at arbejde med endnu mere med neuropædagogikken i praksis.

 

Dato. 07.oktober 2022 

Personalefest

Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

Den. 07.10 afholdt vi personalefest på kontoret i Rødekro. 

Tak til alle jer som deltog og bidrag til en hyggelig aften med god stemning og højt humør.

Som “vikarbureau” kan det være svært, at holde den sociale kontakt hinanden iblandt – mange ansatte har fuldtidsarbejde, ansvar og forpligtelser andet steds og vikar arbejdet er ikke første prioritet. Derfor er det rigtig dejligt at se, at så mange af jer mødte op og deltog i arrangementet. Vi tror på, at det sociale sammenhold er vigtigt, menneskelig såvel som professionelt.

Vi arbejder på at afholde flere sociale arrangementer så vi kan lære hinanden bedre at kende, styrke vores tværfaglige samarbejde og få det bedst mulige udbytte ud af alle de faglige kompetencer og ressourcer som er i organisationen.

Vi håber at se ligeså mange af jer til fremtidige arrangementer…. Stay tuned.

Den 05. oktober 2022

Ledelse af medarbejdere ifølelsesmæssigt belastende arbejdsmiljø

Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

I Specialpædagogisk akutteam stræber vi altid efter at forbedre os og skabe de bedst mulige rammer for vores ansatte.

Derfor har vi i ledelsen netop gennemført Ledelse af medarbejdere i følelsesmæssigt belastende arbejdsmiljø. I brede træk omhandler uddannelse: Lederrollen, belastninger, Reaktioner, Strategi til forebyggelse og håndtering og Organisatorisk understøttelse med afsæt i Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse.

Forløbet har været super interessant og vi føler os nu rigtig godt udrustet til at håndterer de følelsesmæssige belastninger, som desværre kan opstå for personalet, i arbejdet med de udsatte og særligt komplekse borgere.

Stor tak til underviser Hans Jensen fra CRECEA

  

 

 

7199 8033

Mandag – fredag: 07:00 – 15:00
Weekend: kontakt Akutvagten 71998052

Sidste opkald blev besvaret på 9 sekunder

Nyheder fra spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

“Venlig medarbejder. God service”

Læs mere om vores metoder og vision

The best work is teamwork

Vores team

 

Martin Nielsen

Martin Nielsen

GRUNDLÆGGER OG ADM. DIREKTØR

Shanti Ottesen

Shanti Ottesen

MEDEJER OG SALGSCHEF

DENNIS BERG

DENNIS BERG

MEDEJER OG PÆDAGOGISK ANSVARLIG

SANDRA MANNKE

SANDRA MANNKE

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Claus Rosendahl

Claus Rosendahl

PÆDAGOG OG TEAMKOORDINATOR

Gry Stokholm

Gry Stokholm

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Pia Madsen

Pia Madsen

SEKSUALVEJLEDER

Kristian Hennelund

Kristian Hennelund

SOCIOLOG

Ejner Hagesen

Ejner Hagesen

SOCIALRÅDGIVER

Amir Kazic´

Amir Kazic´

PÆDAGOGISK ASSISTENT

Heidi Sandvad

Heidi Sandvad

PÆDAGOGISK ASSISTENT

Brian D Hansen

Brian D Hansen

PÆDAGOGMEDHJÆLPER

Kresten Rethmeier

Kresten Rethmeier

SOCIALPÆDAGOG

Eyk Johnsen

Eyk Johnsen

VAGT

Mogens Midtgaard

Mogens Midtgaard

PÆDAGOGMEDHJÆLPER

Benny Truelsen

Benny Truelsen

PÆDAGOGMEDHJÆLPER

Helvick Kabunga

Helvick Kabunga

PÆDAGOGMEDHJÆLPER

Aabenraa kommune
Sønderborg
Svendborg
odense kommune
region syddanmark
Tønner kommune
Ærø kommune
Haderslev kommune