Akut anbringelse

Specialpædagogisk akut anbringelse

Akut anbringelse, enkeltmandsprojekt eller miljøskifte

Vi har specialiseret os i at arbejde med borgere der har udfordringer med psykiske lidelser, dobbeltdiagnose og eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Vi har stor erfaring med enkeltmandprotjekter, skærmningsopgaver og anbringelse i eget hjem af både kort- og længerevarende karakter.

Vi arbejder rehabiliterende og neurofagligt med socialpædagogik og vi har borgeren i centrum. Vi arbejder udfra egen master uddannelse i N.A.P og LA2 metoden med anerkendende tilgang, neuropædagogik, arousal regulering, sanseintegration med mere ud fra vores metodekatalog.

vikarbureau holstebro
Tværfagligt fokus

Udover det pædagogiske kan vi, i samarbejde med kommune, institution eller botilbud varetage opgaver som medicinhåndtering, sygeplejefagligudredning, status rapportering, udarbejdning af handleplaner med mere.

Vi har et stort netværk af konsulenter som vi benytter i forbindelse med enkeltmandsprojekter samt til generel opkvalificering af personalet. Afhængigt af borgerens behov, rammer og livsverden søger vi vejledning fra psykologer, sociologer, sexualvejleder samt eksperter ud i det neurofaglige og pædagogiske.

“Vi har i en akut situation, i samarbejde med anbringende kommune, anvendt Specialpædagogisk Akutteam i en rømningssag. Specialpædagogisk Akutteam lykkedes både i alt det praktiske og alt det relationelle i opgaven, med stor ros fra os og anbringende kommune”

Allan Højer Hansen – Forstander Frørupskolen Helsehjemmet

Er du sagsbehandler ?

Kontakt akutvagten på tlf. 71 99 80 52

Vi har arbejdet sammen med flere offentlige organisationer og private aktører hvor der i stigende grad er brug for akut indsats i forbindelsen med en døgnanbringelse eller miljøskifte. Med vores fokus på “Mennesket i trivsel” går vores metodevalg hånd i hånd med Socialstyrelsens nationale retningslinijer.
Herunder metoden LA2 (Low arousal 2) forebyggelse af vold og trusler på botilbud.

Serviceloven

Sammen varetager vi opgaver efter servicelovens § 4 stk. 4 for kommuner, institutioner og bosteder i forbindelse med akut anbringelse eller miljøskifte.

Her kan vi enten varetage opgaver selvstændigt i op til 2 x 3 uger i egne rammer, varetage opgaver helt eller delvis i samarbejde med gældende botilbud. Vi kan derudover også varetage sekundært vikararbejde hvor det kan være svært for den enkelte institution at tilkalde nødvendigt personale.

Mobilt team

Som mobilt team kan vi med kort varsel tilkaldes og varetage opgaven fuldt ud eller indgå i den daglige normering som vikar.

 

Aabenraa kommune
Sønderborg
Svendborg
odense kommune
region syddanmark
Tønner kommune
Ærø kommune
Haderslev kommune

Antal anbragte børn i Danmark udenfor hjemmet

%

Af anbragte børn i Danmark er ca. 65% i familiepleje

%

Af anbragte børn i Danmark er ca 31 % anbragt på opholdsted og institution

Kilde - VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd