• Hverdage 08:00 - 17:00, Weekend og helligdage 10:00 - 14:00
  • Telefon +45 71 99 80 33

Specialpædagogisk akutteam

Vi dækker Syd- og Sønderjylland ​Du kan kontakte os telefonisk
på: Tlf. 71 99 80 33

Hverdage kl. 08.00-17.00
Weekender og helligdage
kl. 10.00-14.00

På øvrige tidspunkter eller ved manglende kontakt kan du ringe til akutvagten på telefon: 71 99 80 52
Vikarbureau og Akutteam

Vikarbureau og Akutteam


for Kommuner og institutioner

Syd- og Sønderjylland

 

Specialpædagogisk Akutteam og Vikarbureau i Haderslev

Specialpædagogisk akutteam beliggende i Haderslev henvender sig primært til kommuner,  døgninstitutioner og bosteder i syd og sønderjylland med speciale i enkeltmandprojekter hvor der kræves døgnbemandning.

Vi kan varetage opgaver efter servicelovens § 4 stk. 4 for kommuner, institutioner og bosteder i forbindelse med akut anbringelse eller miljøskift. Her kan vi enten varetage opgaver selvstændigt i op til 2 x 3 uger i egne rammer, varetage opgaver helt eller delvis i samarbejde med gældende botilbud.

For længerevarende projekter har vi tilknyttet psykolog med henblik på at kvalificere den pædagogiske indsats således at metoder og daglig praksis afdækkes.

Vi kan derudover også varetage opgaver som fastvagt i psykiatrien eller sekundært vikararbejde hvor det kan være svært for den enkelte institution at tilkalde nødvendigt personale.  

Vi er et erfaren akutteam, vikarteam og vikarbureau bestående af pædagoger, pædagogmedhjælpere, uddannede social og sundhedsassistenter, hjælpere, vagter og tilknyttet psykolog, alle med baggrund og erfaring inden for specialområdet.

Vi har samarbejdet med:

Region SyddanmarkSønderborg KommuneAabenraa Kommune 

 

Er du fra kommune, institution eller lign – start her

 

 

.Anmeldelse: Frørupskolen Helsehjemmet – Haderslev

“Vi har i en akut situation, i samarbejde med anbringende kommune, anvendt Specialpædagogisk Akutteam i en rømningssag. Specialpædagogisk Akutteam lykkedes både i alt det praktiske og alt det relationelle i opgaven, med stor ros fra os og anbringende kommune”

Allan Højer Hansen
Forstander

Frørupskolen Helsehjemmet

Er du jobsøgende – start her

 

 

.Anmeldelse: Botilbud Flintholm – Sønderborg Kommune

“Specialpædagogisk akutteams indsatser giver den ro og stabilitet, der er afgørende nødvendig for, at vi kan sikre de fremtidige løsninger, der får bostedet tilbage på rette spor, efter en turbulent periode.

Jeg kan derfor meget varmt anbefale andre tilbud indenfor det specialiserede voksenområde at gøre brug af specialpædagogisk..”

Læs hele anmeldelsen her…

Peter Westergaard Sørensen
Områdeleder
SAABU og Flintholm

De sultne sanser giver os uro

 

Pia Madsen - Seksualvejleder

Sandra Mannke og Pia Madsen

Book et oplæg her

Sensorisk deprivation. Sansning gennem berøring er en stor del af borgerens måde at føle verden på. Hudsansen er det største sanseorgan og fylder ca. 2 kvadratmeter. Understimulering giver ubalance – især hos sårbare mennesker.

  • Forebyg uhensigtsmæssig adfærd
  • Mindfulness og sensorisk deprivation
  • Sansebearbejdning
  • Personaleansvar

Seksualvejleder

 

Pia Madsen - Seksualvejleder

Pia Madsen

Book et oplæg her

Få råd og vejledning i hvordan man takler situationer hvor borgerens seksualitet kommer til udtryk. Forebyggelse, opsporing og håndtering af seksuelle overgreb samt uhensigtsmæssig adfærd.

  • Rådgivning til personalegrupper
  • Hjælp til udarbejdelse af seksualpolitik
  • Individuel vejledning
  • Seksualitet og fysisk handicap