Hele danmark!

Er du sagsbehandler eller anden myndighed, institutionsleder eller lign.
Har du brug for vores pædagogiske og sundhedsfalige rejsehold

KONTAKT VORES REJSEHOLD

Har du erfaring?

Er du jobsøgende og har erfaring indenfor specialområdet?
Søg som projektvikar eller faste stillinger

SE LEDIGE STILLINGER

Aabenraa kommune
Sønderborg
Svendborg
odense kommune
region syddanmark
Tønner kommune
Ærø kommune
Haderslev kommune

PÆDAGOGISK & SUNDHEDSFALIGT REJSEHOLD

Specialpædagogisk akuteam arbejder landsdækkende og vi har specialiseret os i at håndtere både pædagogiske og sundhedsfaglige udfordringer. Vores dedikerede team har erfaring med en bred vifte af opgaver og problematikker, alt fra vanskelige sundhedsmæssige opgaver til situationer med komplekse pædagogiske udfordringer. Vi står klar til at rykke ud, når behovet er størst. Uanset opgavens art, er vores mål altid at sikre bedst mulig løsning og støtte for de borgere, vi arbejder med.

“Specialpædagogisk akutteams indsatser giver den ro og stabilitet, der er afgørende nødvendig for, at vi kan sikre de fremtidige løsninger, der får bostedet tilbage på rette spor, efter en turbulent periode… Læs mere >

Peter Westergaard Sørensen – Områdeleder SAABU og Flintholm

webbureau sosu - sp akutteam

OM OS

Specialpædagogisk akutteam er specialiseret i pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver. Vores primære kundegruppe er regioner, kommuner og bosteder i hele landet. Vi har samarbejdet med psykiatrien og flere lokale kommuner som Aabenraa kommune, Sønderborg kommune, Haderslev kommune og Tønder kommune.

 

I Specialpædagogisk akutteam dækker vi både korte og langvarige opgaver. I kan altså kontakte os ved akut behov, eksempelvis i tilfælde af massiv sygdom på afdelinger, eller i forhold til en langsigtet løsning ved eksempelvis længerevarende underbemanding. 

Vi er rustet til at varetage en bred vifte af opgaver indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige felt. Hvad enten det drejer sig om enkeltmandsprojekter i en skærmet enhed, daglig normering på bosteder eller i pleje sektoren, har vi kompetencerne og mandskabet.

 

I Specialpædagogisk akutteam er borgeren i centrum og vores mål er at levere medarbejdere med de rette kompetencer til opgaven. Vores team består primært af pædagoger, pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker Alle vores medarbejdere har erfaring fra specialområdet og vi forsøger såvidt muligt at udvælge medarbejdere med den rette kompetenceprofil og erfaring til at varetage den givne opgave. På denne måde sikre vi at opgaven løftes på bedst mulig vis.

Vi arbejder rehabiliterende og neurofagligt med socialpædagogik og vi har borgeren i centrum. Vi arbejder med anerkendende tilgang, neuropædagogik, arousal regulering, sanseintegration med mere.

Udover det pædagogiske kan vi, i samarbejde med kommune, institution eller botilbud varetage opgaver som medicinhåndtering, sygeplejefagligudredning, status rapportering, udarbejdning af handleplaner med mere.

  Send en forespørgsel

  SEND EN BESKED

  Kontrolspørgsmål
  Hvad er 3+2?

  Vision

  Vores dna og vision

  I Specialpædagogisk akutteam har vi forelsket os i vores arbejde – Vi lægger stor vægt på fagligheden og tilgangen og bruger energien på, at skabe trivsel for mennesket, uanset behov, udfordringer eller kompleksitet. Vi har et ønske, at skabe de bedste rammer for borgeren. Vi kigger altid efter potentiale og udvikling, frem for forhindringer og problemer. Vi tror på at uddannelse, erfaring og tværfagligt samarbejde skaber de bedst mulige resultater. 

  • Uddannelse sørger for, at vi holder os opdaterede på pædagogisk metode og sikre en reflekteret tilgang til andre mennesker i det daglige arbejde. 

  • Erfaring sikre, at vores medarbejdere er rustet til opgaverne, ved hvad de går ind til og har de nødvendige resourcer

  • Tværfagligt samarbejde sikre en holistisk tilgang, hvor vi ser mennesket fra flere forskellige vinkler. Det tværfaglige samarbejde betyder, at vi kan arbejde multidimensionelt og sætte ind der hvor det er nødvendigt, med trivsel, sundhed og livskvalitet for øje.

  Råd og vejledning

  Seksual
  vejledning

  Få råd og vejledning i hvordan man takler situationer hvor borgerens seksualitet kommer til udtryk. Forebyggelse, opsporing og håndtering af seksuelle overgreb samt uhensigtsmæssig adfærd.

  Pia Madsen Seksualvejleder i specialpædagogisk akutteam

   PIA MADSEN – SEKSUALVEJLEDER

  • Rådgivning til personalegrupper
  • Hjælp til udarbejdelse af seksualpolitik
  • Individuel vejledning
  • Seksualitet og fysisk handicap

  Opkvalificering

  Seneste nyt

  Pleje er ikke kun for sundhedspersonale

  Akutteam, Specialpædagogisk akutteam

  Plejesektoren og det pædagogiske område står med nogle store udfordringer i fremtiden hvor der kommer til at kræve 30.000 flere ansatte. Vi tror på, at en del af løsningen er, at vi skal være mere effektive i vores arbejdsgange, løsningsorienterede i vores metoder, fagligt dygtige og robuste. Vi oplever i Specialpædagogisk akutteam at opgaverne bliver mere komplicerede og kræver en en større tværfaglig viden. Derfor skal personalet løbende opkvalificeres. Det er vigtigt for os at det sundhedsfaglige personale erhverver pædagogiske kompetencer og at pædagogisk personale ligeledes får sundhedsfaglig viden.

  Her er vores social- og sundhedsassistent Sandra Mannke igang med at undervise pædagogisk personale i pleje og korrekt medicinhåndtering

  25. april 2023

  Sandra Mannke
  Social- og sundhedsassistent

  Serviceloven § 4 stk. 4.

  Akutteam

  Enkeltmandsprojekt

  Mistrivsel eller omsorgssvigt.

  I tilfælde af mistrivsel eller behov for akut miljøskifte er vi, i specialpædagogisk akutteam, klar til at rykke ud indenfor 24 timer, med et stærkt tværfagligt team af medarbejdere. Desværre kan det være nødvendigt for et sårbart menneske i mistrivsel eller udsat for omsorgssvigt, brug for, at blive flyttet eller skærmet, grundet manglende tilbud. Det kan også dreje sig om en ung eller voksen borger som har behov for, at blive flyttet fra hjemmet. 

  Vi har stor erfaring i arbejdet med mennesker i mistrivsel eller omsorgssvigt og vores tilgang er fagligt funderet. Vores medarbejdere gennemgår specielt tilrettelagte uddannelser i neuropædagogik, psykiske udfordringer, konflikthåndtering og arousal regulering. For eksempel vores interne masteruddannelse i N.A.P og LA2.

  Vi er behjælpelige med en forebyggende handleplan for at sikre trivsel fremadrettet.

  Kontakt os på

  Telefon 71 99 80 33

  Udenfor åbningstid

  Akutvagten på 71 99 80 52

  Specialpædagogisk akut anbringelse

  Referencer

  VI SAMLER PÅ GLADE KUNDER

  “Vi har i en akut situation, i samarbejde med anbringende kommune, anvendt Specialpædagogisk Akutteam i en rømningssag. Specialpædagogisk Akutteam lykkedes både i alt det praktiske og alt det relationelle i opgaven, med stor ros fra os og anbringende kommune”

  Allan Højer Hansen – Forstander hos Frørupskolen Helsehjemmet

  “Specialpædagogisk akutteams indsatser giver den ro og stabilitet, der er afgørende nødvendig for, at vi kan sikre de fremtidige løsninger, der får bostedet tilbage på rette spor, efter en turbulent periode.
  Jeg kan derfor meget varmt anbefale andre tilbud indenfor det specialiserede voksenområde at gøre brug af specialpædagogisk..”

  Peter Westergaard Sørensen – Områdeleder SAABU og Flintholm

  Akutteam, Specialpædagogisk akutteam

  God ledelse og rigtig gode arbejdskollegaer. Kalender med datoer for ledige arbejdstider/datoer.

  Omsorgshjælper – Mogens Midtgaard

  Akutteam, Specialpædagogisk akutteam

  Et stærkt hold, med høj faglighed og erfaring, indenfor special og social pædagogik.

  Pædagog – Dennis Berg

  Akutteam, Specialpædagogisk akutteam

  LA2 undervisning

  God formidling af hvad LA2 er, med gode forklaringer som gav mening.

  Pædagogmedhjælper – Lone Ingvardsen

  Akutteam, Specialpædagogisk akutteam

  LA2 undervisning

  God og inspirerende undervisning

  Pædagogmedhjælper – Allan Nielsen

  Akutteam, Specialpædagogisk akutteam

  LA2 undervisning

  Hyggelig atmosfære, plads til spørgsmål og stor faglig viden.

  Skolelære – Vivi Rhinstrøm-Schmidt

  Job mulighed

  Har du kompetencen?
  Så har vi jobbet!

  Hos Specialpædagoisk akutteam mangler vi jævnligt nye medarbejdere indenfor specialområdet, og derfor tager vi glædeligt imod din henvendelse, for at finde et job der matcher dine behov.

  Aabenraa kommune
  Sønderborg
  Svendborg
  odense kommune
  region syddanmark
  Tønner kommune
  Ærø kommune
  Haderslev kommune