Reference

Botilbud Flintholm – Sønderborg Kommune

I forbindelse med to voldsomme hændelser på Bostedet Flintholm er vi pt. ramt af stort fravær og personalegennemstrømning.

For at stabilisere situationen bruger vi i en periode på 6-8 uger Specialpædagogisk Akutteam som vikarer, i hvad der svarer til 2 – 2,5 fuldtidsstilling.

Flintholm er et tilbud til voksne borgere med meget omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Fra første henvendelse har vi oplevet stor professionalisme i samarbejdet. Vi fremsendte en vagtplan og i løbet af meget kort tid modtog vi en udfyldt plan med navne på de vikarer, der kunne tage de enkelte vagter.

Specialpædagogisk Akutteam har lagt vægt på, at det overvejende er de samme vikarer, der kommer hos os, hvilket giver både medarbejdere og beboere mest mulig tryghed.

Jeg er dybt imponeret over Specialpædagogisk Akutteams tilgang til opgaverne. Hvor man, ved andre vikarbureauer, oplever, at der er en række begrænsninger på de opgaver, vikarerne kan udføre, er det et helt anden tilgang, vi møder her.

Specialpædagogisk Akutteams medarbejdere har, ud fra en minimal introduktion, løst de opgaver, de blev bedt om, og vel at mærke løst dem med meget stor faglighed. Medarbejderne evner i nuet at skabe relationer til beboerne, som beboerne kan være og udvikle sig i, på trods af det manglende personlige kendskab. Det vidner om en grundlæggende, dyb og højt specialiseret indsigt i de behov, beboergruppen har, samt et pædagogisk klaviatur der er endog meget bredt.

Specialpædagogisk Akutteams indsatser giver den ro og stabilitet, der er afgørende nødvendig for, at vi kan sikre de fremtidige løsninger, der får bostedet tilbage på rette spor, efter en meget turbulent periode.

Jeg kan derfor meget varmt anbefale andre tilbud indenfor det specialiserede voksenområde at gøre brug af Specialpædagogisk Akutteam.

Specialpædagogisk Akutteam kan frit bruge denne anmeldelse overfor andre og må gerne citere fra den på deres hjemmeside

Venlig hilsen

Peter Westergaard Sørensen
Områdeleder
SAABU og Flintholm

Aabenraa kommune
Sønderborg
Svendborg
odense kommune
region syddanmark
Tønner kommune
Ærø kommune
Haderslev kommune