Reference

Anmeldelse

Botilbud Flintholm – Sønderborg Kommune

I forbindelse med to voldsomme hændelser på Bostedet Flintholm er vi pt. ramt af stort fravær og personalegennemstrømning.

For at stabilisere situationen bruger vi i en periode på 6-8 uger Specialpædagogisk Akutteam som vikarer, i hvad der svarer til 2 – 2,5 fuldtidsstilling.

Flintholm er et tilbud til voksne borgere med meget omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Fra første henvendelse har vi oplevet stor professionalisme i samarbejdet. Vi fremsendte en vagtplan og i løbet af meget kort tid modtog vi en udfyldt plan med navne på de vikarer, der kunne tage de enkelte vagter.

Specialpædagogisk Akutteam har lagt vægt på, at det overvejende er de samme vikarer, der kommer hos os, hvilket giver både medarbejdere og beboere mest mulig tryghed.

Jeg er dybt imponeret over Specialpædagogisk Akutteams tilgang til opgaverne. Hvor man, ved andre vikarbureauer, oplever, at der er en række begrænsninger på de opgaver, vikarerne kan udføre, er det et helt anden tilgang, vi møder her.

Specialpædagogisk Akutteams medarbejdere har, ud fra en minimal introduktion, løst de opgaver, de blev bedt om, og vel at mærke løst dem med meget stor faglighed. Medarbejderne evner i nuet at skabe relationer til beboerne, som beboerne kan være og udvikle sig i, på trods af det manglende personlige kendskab. Det vidner om en grundlæggende, dyb og højt specialiseret indsigt i de behov, beboergruppen har, samt et pædagogisk klaviatur der er endog meget bredt.

Specialpædagogisk Akutteams indsatser giver den ro og stabilitet, der er afgørende nødvendig for, at vi kan sikre de fremtidige løsninger, der får bostedet tilbage på rette spor, efter en meget turbulent periode.

Jeg kan derfor meget varmt anbefale andre tilbud indenfor det specialiserede voksenområde at gøre brug af Specialpædagogisk Akutteam.

Specialpædagogisk Akutteam kan frit bruge denne anmeldelse overfor andre og må gerne citere fra den på deres hjemmeside

Venlig hilsen

Peter Westergaard Sørensen
Områdeleder
SAABU og Flintholm

7199 8033

Ring bare – Vi lukker kl. 17:00.

Sidste opkald blev besvaret på 8 sekunder

Mandag – fredag: 08:00 – 17:00
Lørdag – Søndag: 08:00 – 14:00

  Send en forespørgsel

  SEND EN BESKED

  Kontrolspørgsmål
  Hvad er 3+2?

  Anmeldelse af spakutteam.dk, Specialpædagogisk akutteam

  “Vi har i en akut situation, i samarbejde med anbringende kommune, anvendt Specialpædagogisk Akutteam i en rømningssag. Specialpædagogisk Akutteam lykkedes både i alt det praktiske og alt det relationelle i opgaven, med stor ros fra os og anbringende kommune”

  Allan Højer Hansen – Forstander Frørupskolen Helsehjemmet

  Aabenraa kommune
  Sønderborg
  Svendborg
  odense kommune
  region syddanmark
  Tønner kommune
  Ærø kommune
  Haderslev kommune