• Hverdage 08:00 - 17:00, Weekend og helligdage 10:00 - 14:00
  • Telefon +45 71 99 80 33

Efter servicelovens paragraf 66 stk. 1, 2, 3, 5 og 6 tilbyder vi at varetage opgaven indtil anbringelseskommune har fundet den permanente løsning. Det specialpædagogiske akutteam kan i samarbejde med kommune og opholdssted varetage opgaven i og omkring handleplaner, indkøring, medicinhåndtering, sygeplejefagligudredning og statusrapportering.

Vores opgave kan enten være at varetage opgaven i kort eller længerevarende projekt. i eget regi kan vi påtage os opgaven i op til 3 uger eller som længerevarende tilbud på opholdsstedet. Når specialpædagogisk akutteam påtager sig en opgave, er vores fælles tilgang baseret på anerkendelse med borgeren i fokus, hvor der tages højde for borgerens narrativ.

Vi er undersøgende omkring hvad der virker og hvorfor det virker, og på den måde at blive klogere på hvordan den ønskede adfærd kan opnås. Til enhver adfærd hører der en historik til og derfor arbejder specialpædagogisk akutteam narrativt for med undring at klarlægge hvilke faktorer i borgerens liv, der kan forklare en given adfærd. Samtidig er borgerens familie, oftest borgerens nærmeste netværk og derfor vigtige at inkludere for langsigtet at kunne afdække den enkelte borgers behov.