• Hverdage 08:00 - 17:00, Weekend og helligdage 10:00 - 14:00
  • Telefon +45 71 99 80 33

Enkeltmandsprojekt midlertidig eller længerevarende botilbud.

I specialpædagogisk akutteam er det vores spidskompetence at varetage både korte og længerevarende projekter efter SEL § 66, 107 og 108 med borgere der har en psykisk lidelse, dobbeltdiagnose og eller nedsat fysisk funktionsevne.

Vi arbejder altid som udgangspunkt ud fra et anerkendende og narrativt perspektiv og med mål for de bedst mulige livsvilkår. I samarbejde med kommune eller bosted kan vi varetage opgaven omkring handleplaner, medicinhåndtering, sygeplejefagligudredning og statusrapportering.

For længerevarende projekter har vi tilknyttet ekstern psykolog med henblik på at kvalificere den pædagogiske indsats således at metoder og daglig praksis afdækkes.

Som mobilt team kan vi med kort varsel tilkaldes som personalesikkerhed+, varetage opgaven fuldt ud eller indgå i den daglige normering som vikar.