Spørgeskema

Dette spørgeskema er til dig, der starter eller afslutter et undervisningsforløb hos konsulentvirksomheden Axept A/S

, Specialpædagogisk akutteam


Dette spørgeskema kræver et password

Velkommen! Du kan nu besvare spørgeskemaet.

 

Dit navn:

Dit navn:

Hvis du ønsker at være anonym, kan du undlade at skrive dit navn.

Din uddannelsesmæssige baggrund:*

Din uddannelsesmæssige baggrund:*

Nævn herunder de uddannelser, du har gennemført:

Erfaring indenfor dit fag:*

Erfaring indenfor dit fag:*

Hvis du har under 1 års erfaring, vælg 1 på skalaen nedenfor. Har du mere end 10 års erfaring, vælg 10 på skalaen.

Din stillingsbetegnelse:*

Din stillingsbetegnelse:*

Din arbejdsplads:*

Din arbejdsplads:*

Kerneopgaven i mit job er for mig:*

Kerneopgaven i mit job er for mig:*

Beskriv den herunder i en kort sætning eller med stikord.

Jeg kommer i mål med at løse kerneopgaven i mit arbejde*

Jeg kommer i mål med at løse kerneopgaven i mit arbejde*

Som team kommer vi i mål med at løse kerneopgaven på arbejdspladsen*

Som team kommer vi i mål med at løse kerneopgaven på arbejdspladsen*

Min trivsel er*

Min trivsel er*

Min generelle grundglæde er*

Min generelle grundglæde er*

Kvaliteten af min søvn er*

Kvaliteten af min søvn er*

Kvaliteten af mine relationer på jobbet er generelt*

Kvaliteten af mine relationer på jobbet er generelt*

Jeg er stolt af det arbejde, jeg leverer*

Jeg er stolt af det arbejde, jeg leverer*

Jeg føler mig værdsat i mit job*

Jeg føler mig værdsat i mit job*

Jeg føler mig inkluderet i fællesskabet*

Jeg føler mig inkluderet i fællesskabet*

Jeg føler mig tryg, når jeg ytrer min mening*

Jeg føler mig tryg, når jeg ytrer min mening*

Efter min mening er samarbejdet i huset generelt*

Efter min mening er samarbejdet i huset generelt*

Jeg synes, at samarbejdet i mit team er*

Jeg synes, at samarbejdet i mit team er*

Jeg opfatter graden af retfærdighed på min arbejdsplads som*

Jeg opfatter graden af retfærdighed på min arbejdsplads som*

Mit samarbejde med borgere/patienter/pårørende/kunder er*

Mit samarbejde med borgere/patienter/pårørende/kunder er*

Min generelle tilfredshed i jobbet er *

Min generelle tilfredshed i jobbet er *

Oplevelsen af afmagt i mit arbejde er*

Oplevelsen af afmagt i mit arbejde er*

Den mængde ros og anerkendelse, jeg får fra mine kolleger, er*

Den mængde ros og anerkendelse, jeg får fra mine kolleger, er*

Den mængde ros og anerkendelse, jeg får af mine ledere, er *

Den mængde ros og anerkendelse, jeg får af mine ledere, er *

Den mængde ros og anerkendelse, jeg får af borgere/patienter/pårørende/kunder, er*

Den mængde ros og anerkendelse, jeg får af borgere/patienter/pårørende/kunder, er*

Den mængde ros og anerkendelse, jeg selv giver mine kolleger og ledere, er*

Den mængde ros og anerkendelse, jeg selv giver mine kolleger og ledere, er*

Jeg oplever, at mængden af brok og dårlig kommunikation på min arbejdsplads er*

Jeg oplever, at mængden af brok og dårlig kommunikation på min arbejdsplads er*

Mængden af brok og dårlig kommunikation, jeg selv bidrager med, er*

Mængden af brok og dårlig kommunikation, jeg selv bidrager med, er*

Jeg har de nødvendige kompetencer/værktøjer til at udføre mit arbejde*

Jeg har de nødvendige kompetencer/værktøjer til at udføre mit arbejde*

Jeg har de nødvendige kompetencer/værktøjer til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø positivt

Jeg har de nødvendige kompetencer/værktøjer til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø positivt

Følgende kompetencer/værktøjer/færdigheder ville hjælpe mig i mit daglige arbejde:*

Følgende kompetencer/værktøjer/færdigheder ville hjælpe mig i mit daglige arbejde:*